Abstinentský klub JASEŇ

Oravská Jasenica

Stretávame sa každú stredu:

  V letnom období

 o  19.00 hod.

   V zimnom období

o 18.00 hod.

Kontakt:

 

Predseda :

Milan TISOŇ 

0903 714 121

 

  Podpredseda :

Dominika HOLUBČÍKOVÁ 

0940 606 674 

               aklub.jasen@gmail.com                

  •                                  

  •  

                                                               

 

Kalendár

Daj o nás vedieť priateľom

 

 

 

 

Vážení priatelia,

dovoľte mi, aby som Vás privítal a prihovoril sa vám ako terajší predseda

 A - klubu JASEŇ  Oravská Jasenica a zároveň prezident ASKAS.

 

Alkoholizmus je nevyliečiteľná choroba, proti ktorej človek bojuje až do konca života. Máloktorí z nás to dokážu zvládnuť sami bez pomoci rodiny, priateľov, či iných abstinujúcich závislých. Rodina je pre fungovanie nášho klubu prioritou. Dôležitou súčasťou v tomto boji je pre nás viera v Boha a modlitba. Aj toto je smerovanie nášho klubu.

Abstinencia je milosť, ktorá sa nedostane každému. My sme ju dostali, nepremárnime ju !

Dúfam, že na našej stránke nájdete odpovede na otázky, problémy, ktoré vás trápia.

 

 PRIJMITE NAŠU POMOCNÚ RUKU . . .

 Vladimír  FARSKÝ -  predseda A-klubu

a zároveň prezident ASKAS 

 

 A - KLUB JASEŇ JE OD SVOJHO 

   ZALOŽENIA ČLENOM   A S K A S 

( Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska ) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

STANOVY

Abstinentského klubu JASEŇ Oravská Jasenica

 

1. 

 Člen AK - JASEŇ je každý abstinujúci alkoholik, ktorý o členstvo v klube požiada

a ktoré ostatní členovia odhlasujú.

       Členom AK - JASEŇ je aj rodinný príslušník, ktorý nás v abstinencii podporuje,

ale aj rodinný príslušník pijúceho alkoholika, ktorý hľadá v A - klube oporu.

2. 

 Členský príspevok platí abstinujúci alkoholik povinne a rodinný príslušník dobrovoľne.

       Výška členského sa schváli na decembrovej schôdzi pre ďalší rok.

 3.

 Riešenie nových závislých bude vždy na začiatku A- klubu, po ktorom títo miestnosť opustia.

       Ak ostatní členovia hlasovaním umožnia ich zotrvanie na klube, môžu zostať.

 4.

 Diskrétne informácie o členoch a rodinných príslušníkoch sa z A - klubu na verejnosť nevynášajú.

       Pri porušení tohto bodu sa môžu členovia A - klubu JASEŇ dohodnúť na vylúčení takéhoto člena z A - klubu.

 5.

 Každý rok v mesiaci december, budú voľby vedenia A - klubu JASEŇ.

 6.

 Správa o hospodárení A - klubu JASEŇ sa bude predkladať každý štvrťrok a to v mesiacoch

       marec , jún , september , december.

 

Schválené na A- klube 26. januára 2011